100 Šehida od početka treće Infitafade

100 Šehida od početka treće Infitafade

Palestinski medijski izvori navode da je od početka treće Infitafade pa do danas, palo 100 Šehida, od toga 22 djece, 37 osoba mlađih od 20 godina, te 4 žene.