سراييفو

Centar Sarajevo-Kuds za Studije i Konsultacije (Bosanski | عربي)

Centar Sarajevo-Kuds za Studije i Konsultacije (Bosanski | عربي)

Islam je stoljećima, u svojoj duhovno-vjerskoj osnovi, oblikovao socijalnu i kulturnu platformu koja je okupljala različite narode, ideje, nacije itd., na kojoj se razmjenjivalo i dijelilo ono najljepše među njima. Padom Osmanskog carstva, srušeni su i geografski i kulturni mostovi koji su povezivali mnogobrojne regione u okviru islamskoga svijeta. Ovi mostovi su spajali i približavali […]