Portugal

Portugalski parlament usvojio rezoluciju od solidarnosti sa narodom Palestine

Portugalski parlament usvojio rezoluciju od solidarnosti sa narodom Palestine

Portugalski parlament izglasao je većinom glasova rezoluciju o solidarnosti sa narodom Palestine. Rezolucija osuđuje kršenje ljudskih prava, uključujući „pravo na domovinu. Za rezoluciju je glasala portugalska Socijalistička stranka, Stranka lijevog bloka, Komunistička partija, Stranka zelenih, i Stranka ljudi-okolina-životinje, dok su suzdržane bile Kršćanska stranka i Socijaldemokratska stranka. Rezolucija je predložena od strane Stranke lijevog bloka, […]